Followers

Saturday, March 23, 2013

BAB 3 : SAINS PEMIKIRAN DAN ETIKA : FAHAMAN PEMIKIRAN DAN ETIKA


SEKULARISME

Sekularisme berasal daripada perkataan latin “saeculum yang bermaksud masa dan tempat. Merujuk kepada masa dalam istilah “saeculum” ialah masa sewaktu kita menjalani kehidupan. Manakala dari segi tempat pula merujuk kepada kehidupan dunia atau dunia yang nyata. Secara amnya, sekularisme memperjuangkan hak kebebasan mutlak setiap individu daripada peraturan dan ajaran agama yang dilaksanakan oleh pemerintah  dalam sesebuah negara.  Dengan kata lain, perjuangan utama sekularisme berkaitan dengan urusan keduniaan yang dipisahkan daripada hal-hal keagamaan seperti politik, ekonomi, sosial, pentadbiran dan undang-undang. Oleh itu, kehidupan secara sekular mesti berfokuskan kepada kehidupan dunia yang sempurna untuk kesejahteraan dunia dan tiada kaitan dengan hari akhirat atau pembalasan.

Menurut St Edmund, sekular hanyalah bermatlamat untuk melahirkan kehidupan yang tidak beragama, bukan agama atau tidak kudus. Oleh itu, meurut beliau lagi, sekularisme satu aliran pemahaman yang memisahkan secara mutlak antara agama dan dunia. Manakala dari segi falsafah, sekular sebuah fahaman yang menyeru agar agama dan nilai-nilainya mesti diasingkan daripada kehidupan dunia. Dalam sekularisme terdapat 2 elemen fahaman hasil perincian daripada istilah sekularisme, iaitu athetisme dan humanisme. Dalam cabang aliran sekularisme ini, mereka memberi pengertian sekularisme adalah satu fahaman pengaruh organisasi agama harus dikurangkan sejauh yang mungkin dengan kata lain, sekular tidak berhubungan dengan agama dan kerohanian.

Pendokong sekularisme menganggap manusia sekular terbaik ialah individu atau masyarakat yang berada jauh daripada petunjuk dan anutan agama serta menghayati prinsip moral sekular. Selain itu terdapat ramai tokoh-tokoh falsafah yang mendefinisikan sekularisme. Contohnya George Jacob Holyoake, menegaskan bahawa sekularisme melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan urusan hidup dan tidak ada kaitan atau terlibat dengan perkara metafizik dan spiritual selain sebagai satu gerakan metarialistis dan rasional kerana beliau seorang yang tidak percaya kepada tuhan.  Bagi Nicollo Machiavelli, beliau memberi pentakrifan sekularisme sebagai pemisah antara urusan politik daripada ajaran agama, beliau juga bertanggungjawab menghapuskan ideologi Kristian dengan mengutamakan kuasa politik yang sebenar dan disokong oleh Thomas Hobbes yang berpendirian, kehidupan manusia adalah usaha yang berterusan untuk mencari kekuasaan. Pada akhirnya, akibat pemisahan antara politik pemerintahan dengan urusan agama maka wujudnya sebuah negara berdaulat yang dikenali sebagai negara sekular.

NEGARA SEKULAR.

Dalam konteks negara sekular pula, bukan hanya dalam bentuk peribadi dan masyarakat y berperwatakan ciri-ciri sekular tetapi tokoh-tokoh sekularisme juga berusaha wujudkan sebuah negara sekular. Sekular ditakrifkan kepercayaan mendalam terhadap pengasingan gereja dan negara serta menghalang pendidikan agama diajar disekolah. Dalam konteks dasarnya pula, sebuah negara yang menganut fahaman pemisahan secara tegas antara agama dan negara. Dalam istilah politik pula, sekularisme adalah gerakan pemisah antara agama dan kerajaan yang pada fasa permulaan hanya untuk memisahkan kuasa negara dengan ajaran kristian tetapi berpanjangan mengancam seluruh agama termasuk Islam. Dalam usaha mengurangkan pengaruh agama dalam kerajaan golongan sekularisme telah mengambil pelbagai langkah antaranya, menggantikan undang-undang berdasarkan kitab suci agama dengan undang-undang sivil serta menghapuskan diskriminasi berasaskan agama. Selain itu, hukum-hukum yang diputuskan oleh golongan ini berpandukan kepada pertimbangan rasional moral yang berasaskan logik akal , idealogi ini juga diketengahkan kepada masyaakat yang kurang pendidikan agama. George Holyoake telah menggariskan 3 prinsip  untuk diaplikasi dalam kehidupan seharian antaranya

1.      Memperbaiki kehidupan dengan kebendaan.
2.      Sais itu panduan hidup bagi manusia.
3.      Apa yang baik itu adalah baik untuk dilakukan sama ada wujud kebaikan atau tidak.

Selain itu, pelbagai kaedah diketengahkan untuk menyokong idealogi sekularisme seperti berkeyakinan bahawa sekularisme merupakan satu gerakan ke arah modenisasi justeru agama tidak dibuang secara terang-terangan tetapi secara halus. Seperti menggalakan individu melakukan perkara-perkara leka dan dosa. Dalam fahaman sekularisme seumpama ini, pada pandangan sosial dan falsafah masih mengekalkan  agama sebagai  satu pegangan hidup dan kepercayaan rasmi agama. Oleh itu orang politik bertindak sebagai aktor penting membela dan menjaga kedaulatan agama berbanding golongan ulama.

SEJARAH KEMUNCULAN SEKULARISME

1.      Penentangan dan Pengasingan Kuasa Gereja.
-          Gerakan golongan Protesten yang menentang Katolik untuk menghapuskan dasar penguasaan  dan kawalan ke atas cara hidup bangsa Eropah secara keseluruhan.
-          Ideologi sekularisme muncul selepas perbalahan Pro kerajaan dengan para paderi gereja.
-          Akhir perbalahan muncul semangat rakyat pisahkan antara urusan agama dengan dunia.

2.      Kemunculan Teori Charles Darwin
-          Doktrin dasar Darwinisme menyatakan makhluk hidup secara spontan akibat peristiwa kebetulan.

PRINSIP-PRINSIP SEKULARISME

1.      Meningkatkan penguasaan kebendaan dalam kalangan umat manusia.
2.       Kebebasan diri daripada kepercayaan  dan penghayatan kebenaran sekular diperlukan untuk menegakkan keharmonian dalam masyarakat.
3.      Secara total tidak ada kaitan dengan ajaran agama.
4.      Mengutarakan prinsip moral yang liberal bagi membolehkan manusia mencapai matlamat sendiri.KAEDAH PENYEBARAN FAHAMAN SEKULARISME
1.      Penyebaran melalui pendidikan
-          Menghantar pelajar ke negara luar untuk melanjutkan pengajian.
-          Menghapuskan pelajaran agama atas nama pendidikan.
-          Memperkenalkan institusi pendidikan asing di negara-negara Islam.
-          Pergaulan bebas.2.      Penyebaran melalui media massa.
-          Program-program di TV, majalah dan media massa yang lain tidak membawa perkembangan ilmu dan pengamalan malah mendorong kejatuhan akhlak. Contohnya penyebaran fitnah dan maksiat.

3.      Penyebaran melalui undang-undang.
-          Sekular akan cuba sedaya upaya menjauhkan Islam dari kekuasaan pemerintah melalui kaedah memastikan undang-undang Islam tidak dirujuk walau dalam masalah yang sangat kecil sehingga Islam hanya wujud pada namanya sahaja.
-          Islam dan sekularisme tidak akan dapat disatukan kerana kedua-duanya berbeza.
-          Fahaman ini berjaya menembusi pemikiran sebahagian besar umat dunia termasuk orang Islam. Contohnya 2 negara besar islam iaitu Turki dan Mesir.

KEKUASAAN MANUSIA (MANPOWER)

1.      Dalam usaha mengcapai cita-cita manusia menggunakan akal.
2.      Jika manusia menggunakan akal secara bijaksana akan membentuk nilai-nilai baik dan sebaliknya.
3.      Antara kelemahan manusia ialah bercita-cita terlalu tinggi dan tidak realistik.
4.      Dalam keghairahan terhadap pembangunan secara sedar atau tidak, manusia telah , sedang dan akan menghadapi 2 pilihan iaitu sama ada terus mempertahankan status sebagau manusia atau merendahkan  status kemanusia kepada hamba pembangunan.

LIBERALISME

-          Merupakan satu falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Selain itu, mereka menekankan hak kesamarataan  dan hak-hak peribadi. Liberalisme juga mempunyai sifat seseorang individu mempunyai kebebasan tanpa sekatan atau sekatan minimum dalam konteks politik, ekonomi dan sosial. Dari sudut politik, seseorang itu adalah asas undang-undang dan masyarakat. Menurut golongan liberalisme, nilai moral seseorang sentiasa berubah dari semasa ke semasa dan nilai akhlak yang diamalkan tidak sama dengan ajaran agama.

MODENISME

-          Modenisme merupakan proses transformasi atau perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat. Gerakan ini menekankan kuasa manusia mencipta, membaiki dan membentuk semula persekitaran mereka dengan bantuan sains, teknologi dan ujikaji praktkal.
-          Tahap pertama – manusia yakin dengan akal rasional. Tahap kedua- bermula dengan revolusi Perancis, menyebabkan kekacauan, hingga berlaku kekacauan dan kelenturan ikatan sosial dan tahap ketiga – akibat proses modenisasi global dan kebudayaan dunia moden secara universal sehingga berlakunya masalah keamanan sejagat.

HUMANISME

-          menganggap manusia adalah pusat segala-galanya dan manusa iaitu Tuhan Yang Maha Agong.

SIFAT FAHAMAN HUMANISME

a)      Percampuran bebas
i)                    percampuran bebas antara lelaki dan wanita tanpa sekatan dan digalakkan  atas tidak ada bezanya antara lelaki dan wanita.
ii)                  Humanisme berusaha hapuskan halangan tabii antara lelaki dan perempuan seperti merasa malu (haya’)

b)     Penggunaan istilah yang mengelirukan
i)                    istilah unisex dipopularkan bagi kedai gunting
ii)                  pelakon dberi gelaran bintang
iii)                istilah gay untuk kumpulan homoseks
iv)                Istilah chairman biasanya digunakan untuk mereka

c)      Penukaran peranan antara lelaki dan wanita
i)                    penukaran peranan untuk menggalakkan percampuran bebas. Pertubuhan Iluminati mengutarakan idea  bahawa wnaita berharga adalah yang memberi khidmat kepada masyarakat di luar rumah
ii)                  juga menganggap wanita sebagai ibu tidak memberi nilai apa-apa kepada masyarakat kerana tidak bergaji.
iii)                Berdasarkan teori Darwin, perkahwinan adalah satu jenis perhambaan kepada wanita dan mereka juga memperkecilakn peranan ibu bapa sebagai pendidik generasi yang sihat dan berakhlak.
iv)                Agenda Iluminati untuk mengurangkan penduduk dunia dengan alasan takut tidak cukup ruang dan makanan bagi semua penduduk dunia. Namun bagi Islam, yang menyebabkan krisis ekonomi disebabkan sistem pengagihan, politik dan kewangan antarabangsa yang diseleweng dan dikongkong.

d)     Gerakan pembebasan wanita.
i)                    Gerakan ini lahir di Amerika dan Eropah dan kebanyakannya diketuai oleh bangsa Yahudi dan berfahaman sosialisme.
ii)                  Terdapat perjuangan yang betul tetapi akhirnya menuju kepada kesalahan  yang sangat berbahaya.
iii)                Kebanyakkan gerakan pembebasan bertujuan untuk membebaskan diri daripada peraturan nilai agama.

e)      Kaunseling kelompok
i)                    Bagi menghapuskan perasaan malu mereka mengadakan kaunseling berkelompok.
ii)                  Tujuan utama mereka adalah untuk mengubah pemikiran nilai mereka supaya nilai mereka disama ratakan atau diregularkan mengikut kehendak majoriti.

f)       Pendidikan seks
i)                    Pendidikan seks dimulakan di Sweden pada tahun 1940 bermula dengan panduan-panduan pendidikan moral.
ii)                  Menurut nilai-nilai ‘pluralistik’ mereka menganggap bahawa seks luar nikah tidak dibolehkan kerana kita perlu menghormati semua panduan.
iii)                Pendidikan seks boleh disalah gunakan khasnya jika organisasi yang menganjurkan tidak mengiktiraf adanya Tuhan Yang Maha Esa, adanya Rasul dan hari kiamat.
iv)                Ideologi sekularisme akhirnya menjadikan pendidikan seks menuju kepada konsep menghormati semua pendirian  berkenaan seks.
v)                  Dalam Islam, terkandung dalam kitab Fiqah, di bab pertama membahaskan tajuk Taharah berkaitan kesucian air  dan perkahwinan yang merangkumi pendidikan seks berpaksikan Tauhid.
vi)                Dalam bab perkahwinan, ia membahaskan berkenaan batas-batas percampuran antara lelaki dan wanita  Ini merupakan modal pendidikan seks yang terselamat dari sebarang penyelewengan.


Monday, December 31, 2012

FRIENDSHIP & HAPPY NEW YEAR -2013-Assalamualaikum, happy new year to all of you..goodbye 2012 say hello to 2013, time spnning like a wheel, more faster we press the accelarator pedal, more faster time to leave us. With a thousand and one memories, regardless in term of history of love, challenges in studying in UUM campus, loyalty, betrayal and conflict within the meaning of friendship. 2013 in my thought, just increasing age, life's challenges is getting stronger and and getting closer to facing the real creator.


Within the meaning of friendship, 2012 teach me more about the meaning of true friend, who is sincere, who is just sweet talk in front and friend who just need us when they are in trouble. 


What can i say,

"Ada dulu kawan kita rapat kini jadi tak rapat, ada yang dulu kita tak rapat kini jadi rapat....."


That mean here, 

"Your friend  now is not necessarily your friend in 10 or 20 years later, once the flood,  once coastal change. so .. wider our brotherhood"

Thanks to all my friends, who are willing to be friends with me. Without you all my life is not like a rainbow, always cheerful when viewed.. Really appreciate it... -HAPPY NEW YEAR - 2013-


Saturday, December 29, 2012

Jangan Tulis Nama Atas Pasir

Orang tua-tua cakap..........

Jangan tulis nama orang yang kita sayang atas pasir..
Nanti tulisan itu akan hilang dibawa angin
Jangan tulis nama orang yang kita kasih atas pasir..
Nanti tulisan itu akan dilitupi debu...
Jangan tulis nama orang yang kita cinta atas pasir...
Nanti tulisan itu akan dibawa ombak pesisir pantai...


TAPI.........bagi aku, kita perlu belajar menulis di atas pasir...

Aku belajar untuk menulis di atas pasir....
Kerana dalam kehidupan seharian kita sering terjadi konflik..
Konflik disebabkan pandangan kita y berbeza-beza...
Bagi aku, ketika ada orang melukai kita...
Kita harus menulis di atas pasir..
Agar angin maaf datang menghembus..
Dan menghapus tulisan itu..
Cuba memusuhi, tapi teringat kebaikan yang diberi...
Kemaafan adalah dendam terindah....


Thursday, December 27, 2012

Entry Before Solat Jumaat....

Alhamdulillah..offically, I finished already answered foreign policy final examination questions..
honestly, quiet difficult to analyze based on foreign polict theory..btw..
I have given my best for this paper...
just leave everything to the Almighty...
start from last night till tomorrow morning I have to strive non-stop for my next paper -nasionalisme and ethnic conflict in international system.. 
Ya Allah, make it everything easy to me... AMIN..
Wednesday, December 26, 2012

Ramai Student Bijak Jawab Soalan Exam Tapi Ramai Gagal Jawab Persoalan Hidup.....

Assalamualaikum, dah lama tak update blog, sampaikan password gmail pun boleh terlupa.. Ya Allah, terima kasih kembalikan ingatan aku..kesibukan menjelang final exam sem , hanya Allah saja y tahu betapa aku aku berada di bawah suatu tekanan y maha dasyat untuk sem ni, tak tahu kenapa sem ni kerisauan semakin menjadi-jadi..Btw, dalam membincangkan isu exam, sekurang-kurangnya setidak pandai mana pun seorang student itu dalam pelajaran, atleast mereka masih mampu, mencuba, memaksa diri untuk menjawab soalan exam sebaik y mungkin..Tapi bagaimana dengan persoalan hidup ? Ramai y cuba menjawab namun kekadang menemui kegagalan. mereka cuba menyalahkan takdir sedangkan takdir itu hanyalah satu hukum dalam konteks agama dan spiritual..menyalahkan takdir samalah seperti mengeluh dengan perjalanan y telah diaturkan oleh Sang Pencipta. Siapalah kita nak melawan dan mempersoalkan ketentuan Sang Pencipta kita..Dalam agama Islam lengkap dengan jalan penyelesaian sebelum sesuatu masalah itu tercipta lagi..Sebagai contoh, dalam kes berpoligami, kenapa Islam benarkan poligami kepada lelaki ? Sudah dijanjikan akhir zaman bilangan perempuan melebihi lelaki dan ternyata realitinya pada hari ini dengan berpoligami 2,3 atau 4 dapat menyelesaikan masalah wanita tak berkahwin dek bilangan lelaki y semakin mengecil..

Samalah dalam topik bercinta, bila clash kita rasa :- 

" .......aku y mengejar bayang cinta, terpendam kata, aku hamba cinta, tanpa kasih di hati,
pedihnya hanya kita y rasa......."

Tapi cuba kita terbalikan dalam konteks cinta kita kepada Allah, kita letakkan Allah disetiap bait-bait persoalan kita..


"........aku yang mengejar bayang cinta Allah, terpendam kata kepadaMu, Aku hamba Cinta Allah, jika tanpa kasih Allah di hati, pedihnya hati kita y rasa......"

Alangkah bermakna & indahnya bait-bait persoalan itu...

Tuesday, January 24, 2012

KUASA BUNGA UNTUK PENYEMBUH MOOD

Orang jadi merajuk barangkali nakkan benda dan benda itu tidak diperolehinya. Jadi cara mengatasi masalah ini ialah berilah benda. Kalau dia nak hadiah berikan hadiah, kalau dia nakkan gelang berikan gelang dan kalau dia nak kereta berikan kereta, bagi yang mampulah. Kalau tak mampu ada beberapa cara nak membasmi merajuk tanpa perlu memberi hadiah yang mahal-mahal.

Nak tahu apa dia? Kalau dia perempuan berikan bunga. Sejambak atau sekuntum. Tengok jenis merajuknya. Kalau berat merajuknya berilah sejambak, kalau sikit-sikit bagi sekuntum pun sudah memadai. Dan pastikan bunga itu berbau wangi. Jangan beri bunga yang busuk atau tak berbau langsung. Kalau tak berbau langsung curahkan minyak wangi. Biar ia semerbak.

Apa sebab bunga? sebab bunga mempunyai tenaga. Orang panas baran, turunkan panas barannya itu dengan mewangikan persekitaran. Macam tu jugaklah nak mengatasi orang merajuk, berikan bunga, sebab hakikat bunga mengharmonikan, dia ada tenaga mengharmonikan persekitaran. Macam orang mandi bunga juga, nak harmonikan badan, nak neutralkan arus-arus negatif dalam badan. Itulah kuasa bunga. Kalau kebetulan bunga yang kita berikan itu memang diminati oleh penerima, tiada yang mustahil untuk mengembalikan moodnya.


Tak percaya? kalau tak percaya boleh cuba. Cuba dulu baru tahu. Tapi awas, pesanan ikhlas, jangan bagi bunga plastik atau bunga kertas. Itu semakin menimbulkan kemarahan.

Walau bagaimanapun, sesetengah suami memang tak faham psikologi. Isteri dah merajuk setengah hari, dia buat dek saja. Buat tak reti. Sampai hati abang. Tak baik buat macam tu bang. Bukan senang nak buat muka merajuk. Muka terpaksa dimasamkan. Bukan mudah nak memasamkan muka setiap masa sebab urat-urat muka menjadi tegang, muka menjadi merah, darah pula naik ke muka. Bukankah seksa sekali tu. Pujuklah. Orang merajuk memang minta dipujuk.

Eh, itu cerita orang perempuan kalau lelaki merajuk, kalau lelaki merajuk. Hah, orang lelaki kalau boleh tak usah merajuklah. Buruk. Seburuk-buruk lelaki ialah tatkala dia sedang merajuk. Jangan marah, tapi kalau tak percaya tengah merajuk tengoklah muka di cermin. Ya ALLAH buruknya. Betul tak kak, abang kalau tengah merajuk teruk betul muka dia, kan?

Tapi kalau adalah juga orang lelaki yang tak kisah dengan wajahnya yang buruk itu dan nak merajuk juga, apa boleh buat? Senang saja kak, buat tak peduli kat dia. Tak usah dipujuk, Paling tidak 3 jam. Jangan gatal-gatal beri bunga. Bunga hanya sesuai untuk wanita dan sesetengah lelaki yang bersifat kewanitaan. Faham golongan mana yang saya maksudkan ni?

Akhir sekali buat renungan tentang isu ini, perhati mutiara yang berbunyi, "lebih senang menangkap lalat dengan manisan daripada dengan cuka." Lebih kurang lebih mudah memujuk orang perempuan merajuk dengan bunga daripada dengan hadiah-hadiah lain dan lebih mudah memujuk orang lelaki dengan buar dek daripada merayu dayu.